"כחלום יעוף": לויולה סולו ותזמורת. מחורבן לתקומה בחצי האי האיברי: על קינות בית הכנסת נפוצות יהודה בגיברלטר

תחום: 
קומפוזיציה
שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 
2018
"כחלום יעוף": לויולה סולו ותזמורת
קומפוזיציה
PH.D.
לזרוס, אריאל מרדכי
פרופ' בטי אוליברו
פרופ' גדעון לבינסון
2018
מחורבן לתקומה בחצי האי האיברי: על קינות בית הכנסת נפוצות יהודה בגיברלטר
קומפוזיציה
PH.D.
לזרוס, אריאל מרדכי
פרופ' אדוין סרוסי