לו"ז ורשימות קורסים

מערכת שעות- תואר ראשון תשפ"ב

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

 

קורסים כלליים הפתוחים לכלל תלמידי האוניברסיטה (ללא צורך במבחן כניסה)

מס' הקורס

סמסטר

נושא הקורס

שם המרצה

יום ושעה 

47-072-01          

שנתי

שירי ארץ ישראל

ד"ר טלילה אלירם

 

ג' 8-10- יילמד בזום   

47-208-01

א'

מוזיקה של קהילות ישראל

ד"ר רחל קולנדר *

ג' 16-18  

 
* לקורס הבחירה של ד"ר קולנדר רחל יש צורך בקריאת תווים