לו"ז ורשימות קורסים

מערכת שעות תשפ"א:

מערכת שעות לתואר ראשון שנים א-ג- תשפ"א 

מערכת שעות לתואר שני במוזיקה- תשפ"א

מערכת שעות לתואר שני בתרפיה- תשפ"א

מערכת שעות לתואר שני במגמת טכנולוגיות מוזקליות- תשפ"א

קורסים כלליים הפתוחים לכלל תלמידי האוניברסיטה (ללא צורך במבחן כניסה)

מס' הקורס

סמסטר

נושא הקורס

שם המרצה

יום ושעה 

47-072-01          

שנתי

שירי ארץ ישראל

ד"ר טלילה אלירם

 

ב' 10-12  (לא ניתן להירשם בתשפ"א)

47-118-01            

א'

מוזיקה בתרבויות העולם

 

ד"ר קולנדר רחל *

ב' 11-13  (לא ניתן להירשם בתשפ"א)

47-119-01

ב'

סוגיות וכיווני מחקר במוזיקה

של תרבויות העולם

 

ד"ר רחל קולנדר *

ג' 12-14 (ניתן להירשם בתקופת שינויים של סמסטר ב')

47-208-01

א'

מוזיקה של קהילות ישראל

ד"ר רחל קולנדר *

ב' 14-16 (לא ניתן להירשם בתשפ"א)

47-402-01

ב'

יסודות המוזיקה הערבית

ד"ר מוחמד כלף *

ד' 16-18 (ניתן להירשם בתקופת השינויים של סמסטר ב')

47-075 ב' צלילי זיכרון – מוסיקה יהודית בשואה ד"ר רחל קולנדר* ללא שיבוץ- קורס מתוקשב מלא
 
* לקורסי הבחירה של ד"ר קולנדר רחל יש צורך בקריאת תווים
* לקורס בחירה של ד"ר מוחמד כלף יש למלא שאלון