לו"ז ורשימות קורסים

מערכת שעות תשפ"א

קורסים כלליים הפתוחים לכלל תלמידי האוניברסיטה (ללא צורך במבחן כניסה)

מס' הקורס

סמסטר

נושא הקורס

שם המרצה

יום ושעה - ת.נ.

47-072-01          

שנתי

שירי ארץ ישראל

ד"ר טלילה אלירם

 

 

47-118-01            

א'

מוזיקה בתרבויות העולם

 

ד"ר קולנדר רחל

 

47-119-01

ב'

סוגיות וכיווני מחקר במוזיקה

של תרבויות העולם

 

ד"ר רחל קולנדר

 

47-208-01

א

מוזיקה של קהילות ישראל

ד"ר רחל קולנדר

 

47-421-01

א

תולדות הג'ז

ד"ר רז יצחקי

 

47-402-01

ב

יסודות המוזיקה הערבית

ד"ר מוחמד כלף

 

47-424-01

שנתי

פרויקטים מוזקליים קהלתיים

מר שרון בלנק

 
לקורסי הבחירה של ד"ר קולנדר יש צורך בקריאת תווים
לקורס בחירה של ד"ר מוחמד כלף יש למלא שאלון 
קורס פרויקטים קהלתיים כולל פרויקטים התנדבותיים בקהילה מעבר לשיבוץ הקורס במערכת. וניתנת מלגה - לפרטים אודות המלגה יש לפנות לאגודת הסטודנטים