לו"ז ורשימות קורסים

מערכת שעות- תואר ראשון תשפ"ב

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

 

קורסים כלליים הפתוחים לכלל תלמידי האוניברסיטה לסמסטר ב' (ללא צורך במבחן כניסה)

מס' הקורס

סמסטר

נושא הקורס

שם המרצה

יום ושעה 

        47-406

ב'

סדנה מעשית למוזיקאים בקהילה 

ד"ר רז יצחקי

 יום ב' 16:00-18:00

47-402

ב'

יסודות המוזיקה הערבית*

מר חמוד לואב

יום ד'- 18:00-20:00

* לפני הרישום לקורס יש למלא שאלון כאן