הסמינר המחלקתי

 
הסמינר, הקולוקוויום הוא הפורום המחלקתי שבו מרצים, סטודנטים וחוקרים בתחומים שונים של המוזיקה
מציגים תוצאות עבודותיהם
קולוקוויום המחלקה למוזיקה - 47-900
סמסטר א': דיאלוגים פנימיים
מרכז הקולוקוויום: ד"ר אבי גלבוע
מועד: ימי ג' 16:00-17:30
 
הנכם מוזמנים להשתתף בהרצאות קולוקוויום המחלקה למוזיקה. השנה יתמקד הקולוקוויום בנושא הדיאלוג במובנו הרחב. בהרצאות יעלו הדוברים היבטים שונים של דיאלוג המתקיים במוזיקה, בעת שיוצרים או מבצעים אותה, בעת שמאזינים או מנתחים אותה, בעת שמלמדים אותה או נעזרים בה למטרות חברתיות וטיפוליות.
קולוקוויום המחלקה למוזיקה הוא פורום דו-שבועי שנועד לתלמידי המחקר במחלקה ולמרצי המחלקה אך פתוח לכל מי שמסתקרן ומתעניין. מטרתו להרחיב את הדעת, לפתח חשיבה ביקורתית, ואף להוות פורום היכרות בין סטודנטים למרצים ובין סטודנטים לסטודנטים. כל מפגש ניתן ע"י מרצה אחר/ת, מן המחלקה ומאוניברסיטאות אחרות בארץ ובעולם. הקולוקוויום אף מהווה במה לדוקטורנטים במחלקה אשר במהלך שנות מחקרם, מתבקשים להרצות בפורום זה על עבודת המחקר שלהם.
להלן תכנית ההרצאות המתוכננת לסמסטר א' אשר בה ירצו, רובם ככולם, מרצי המחלקה למוזיקה ותלמידיה (דיאלוגים פנימיים). בסמסטר ב' יתארחו מרצים ממחלקות ומאוניברסיטאות אחרות ויעוררו "דיאלוגים חיצוניים" (תשקיף יימסר לקראת תחילת סמסטר ב')
 
תאריך
מרצה
כותרת
21.3
 
 
פגישה לכל תלמידי תארים מתקדמים העושים תזה או דוקטורט: עדכון ותדרוך
28.3
פרופ' מיכאל וולפה
 
דיאלוג בין הקהילתי לאמנותי בעבודתי החינוכית והיוצרת
25.4
ד"ר מיכל בן-חורין
 
לקרוא את הקולות: על אפשרויות הדיאלוג בין מוזיקה לספרות
9.5
ד"ר יואל גרינברג
 
איך צורה נולדת? מבט על צורת סונטה על פי תורת המערכות
23.5
פרופ' איתן חיימו
 
מוסיקה מודרנית -- המוסיקה שלי
Modern music – my music
13.6
ד"ר משה בן-סימון
 
האם קיימת מוזיקה בעייתית? למי? מדוע?
27.6
תלמידי הקולוקוויום:
דיון וסיכום השנה
דיאלוג על מוזיקה ודיאלוג