כחומר ביד היוצר: האזנה ליצירה מוזיקלית והבנתה כפי שהיא משתקפת במראות של מוזיקאים, סטודנטים שאינם מוזיקאים וילדים

תחום: 
חינוך מוזיקלי
שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 
2019
כחומר ביד היוצר: האזנה ליצירה מוזיקלית והבנתה כפי שהיא משתקפת במראות של מוזיקאים, סטודנטים שאינם מוזיקאים וילדים
חינוך מוזיקלי
PH.D.
עדי ארליך שור
ד"ר אבי גלבוע
פרופ' ורוניקה כהן