לימודי מוזיקולוגיה לתואר ראשון (דו-חוגי לא מובנה)

שעות לתואר: 60 נ"ז

בלימודי המוזיקולוגיה אנחנו נדרשים להבין את מה שאנחנו שומעים ולבחון את הסיפור ההיסטורי התיאורטי שמאחורי הצלילים. המוזיקולוגיה היא חקר המוזיקה והיא עוסקת בעיקר במוזיקה האמנותית המערבית לאורך תקופות שונות ותהליכים שונים אך נוגעת גם בסגנונות המוזיקה הפופולרית ובמוזיקה העממית. בתואר הראשון תלמידי המחלקה מכירים את הצורות המוזיקליות הבסיסיות שבמוזיקה המערבית ונחשפים לרפרטואר הרחב והמרהיב של היצירות הקאנוניות שלה. לימודי המוזיקולוגיה כוללים קורסים יסוד בתולדות המוזיקה המגוללים את תולדות חייהם ויצירתם של מלחינים ועוקבים אחר תהליכים תרבותיים והיסטוריים המשתקפים במוזיקה ומאידך לומדים הסטודנטים לפתח את השמיעה המוזיקלית שלהם ואת ההבנה של יסודות ההרמוניה מתוך התנסות בליווי מרצי המחלקה. כלים אלו יכולים לשמש אותנו בכל סגנון מוזיקלי בו נבחר לעסוק באופן מקצועי.

במסגרת תואר דו חוגי, תוכלו לשלב את התואר עם תואר דו חוגי נוסף לבחירתך. 

דף דרישות

מוזיקה דו חוגי - מובנה- ולא מובנה תשפ''א

מוזיקה, דו ראשי לא מובנה לשנה"ל תש"פ