דיסרטציות, דוגמאות לפרסומים, "מנעד"

דיסרטציות, "מנעד", דוגמאות לפרסומים