הספריה למוזיקה ע"ש ג'יימי ליהמן

 

 

הספריה למוזיקה הוקמה בשנת 1970 ושכנה בשני מקומות: האוסף הספרי מוקם בספריה המרכזית והמדיה מוקמה בבנין שלייפר. במהלך שנת ,2002-03 עת עברה המחלקה למוזיקה למשכנה החדש, הועברו כל פריטי הספריה לבניין המחלקה ובשנת 2004 נפתחה הספריה החדשה למוזיקה.
הספריה החדשה נתרמה על-ידי משפחת ליהמן מניו-יורק לזכר בנה חיים מנחם (ג'יימי) ז"ל.
באוסף קיימים פריטים ספריים (כתבי-עת, ספרי עיון וספרי תווים) ופריטי מדיה הכוללים תקליטים, תקליטורים, קלטות וידאו, קלטות אודיו וסרטי .DVD  האוסף כולל את רוב הספרים, התווים וכתבי-העת החשובים בכל תחומי הדעת הקשורים למוזיקה: תולדות המוזיקה, אתנומוזיקולוגיה, תרפיה במוזיקה, חינוך מוזיקלי ועוד. בנוסף לאלה, כלולים באוסף גם פריטים נדירים כמו פקסימיליות של תווים וכתבי-יד.
שתי קומות בספריה: הקומה הראשונה משמשת כאולם קריאה בה נמצאים ספרי היעץ החשובים בתחום. בה נמצאים גם: חדר הסמינריונים ללמידה קבוצתית ולהדרכות, חדר התקליטים, חדר המדיה (שבו מאוחסנים התקליטורים, קלטות האודיו, קלטות הוידאו וסרטי (DVD) וכן חדר האזנה בו יכולים הסטודנטים להאזין למוזיקה. בקומה השנייה שלושה אזורים: כתבי-עת, ספרי עיון וספרי תווים. ספרי העיון והתווים מסודרים לפי שיטת המיון של ספרית הקונגרס. כתבי-העת מסודרים לפי סדר אלפביתי של שמם.
השירות כולל השאלה ויעץ לסטודנטים ולאנשי הסגל של המחלקה למוזיקה ושל האוניברסיטה בכלל. בנוסף, משתמשים בספריה חוקרים, מרצים וסטודנטים מאוניברסיטאות וממכללות שונות בארץ.