סילבוסים

 
סילבוסים - 2018-19
קוד מלא
שם
מרצים
שע' סמ' א'
שע' סמ' ב'
נק"ז
חדר
מועד
בחינת כניסה
ד"ר גרינברג יואל
 
 
 
 
 
קונצרט
ד"ר איזקסון עטרה
2
2
 
 
 
קונצרט שנה ב'
ד"ר איזקסון עטרה
2
2
 
 
 
קונצרט שנה ג'
ד"ר איזקסון עטרה
2
2
 
 
 
שירי ארץ ישראל - הז'אנר תוכנו והתהוותו
ד"ר אלירם טלילה
2
2
2
109
ב'08:00-10:00
פיתוח שמיעה 1
ד"ר רייכר-טמין ילנה
2
2
1
209
ב'17:00-19:00
מיומנויות ביבליוגרפיות
אפרת מור
 
2
1
 
 
סדנא מעשית בקוגניציה מוזיקלית
ד"ר כהן שי
 
2
1
19
ה'10:00-12:00
תורת המוזיקה 1 - הרצאה
ד"ר גרינברג יואל
ד"ר עודד ארז
2
2
2
112
ב'14:00-16:00
תורת המוזיקה 1- תרגיל
ד"ר גרינברג יואל
1
1
0.5
112
ב'16:00-17:00
שפת MAX וישומי MIDI
ד"ר כהן שי
2
2
1
19
ה'12:00-14:00
אקוסטיקה ותורת הכלים
ד"ר כהן שי
2
 
1
19
ה'10:00-12:00
קומפוזיציה בעידן הפוסט דיגיטלי
ד"ר כהן שי
2
2
1.5
19
ה'14:00-16:00
מבחני האזנה - סמ' א'
ד"ר רייכר-טמין ילנה
2
 
 
 
 
מבחני האזנה - סמ' ב'
ד"ר רייכר-טמין ילנה
 
2
 
 
 
מוזיקה בתרבויות העולם
ד"ר קולנדר רחל
2
 
1
209
ב'10:00-12:00
סוגיות וכיווני מחקר במוזיקה של תרבויות העולם
ד"ר קולנדר רחל
 
2
1
209
ב'08:00-10:00
התמצאות בפרטיטורה
פרופ' אוליברו בתיה
2
 
1
207
ג'12:00-14:00
עבודת אולפן וישומי AUDIO
ד"ר כהן שי
2
2
2
19
ה'16:00-18:00
תולדות המוזיקה המערבית 1
פרופ' פריגישי יהודית
4
 
2
209
ג'14:00-18:00
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פרטיטורה 1
ד"ר רייכר-טמין ילנה
1
1
0.5
107
ב'13:00-14:00 ג'12:00-13:00
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פרטיטורה 1
ד"ר רייכר-טמין ילנה
1
1
0.5
107
ג'18:00-19:00 ג'13:00-14:00
הכרת המחשב ותוכנות מוזיקליות
ד"ר כהן שי
1
1
0.5
 
 
תולדות המוזיקה המערבית 2
ד"ר איזקסון עטרה
 
4
2
109
ב'10:00-14:00
תורת המוזיקה 2
פרופ' אגמון איתן
2
2
2
111
ג'12:00-14:00
תורת המוזיקה 2
פרופ' אגמון איתן
1
1
0.5
111
ג'17:00-18:00
פיתוח שמיעה 2
ד"ר רייכר-טמין ילנה
2
2
1
209
ב'14:00-16:00 ב'12:00-14:00
המוזיקה של קהילות ישראל
ד"ר קולנדר רחל
2
 
1
209
ב'08:00-10:00
מבחני האזנה - סמ' א'
ד"ר רייכר-טמין ילנה
2
 
 
 
 
מבחני האזנה - סמ' ב'
ד"ר רייכר-טמין ילנה
 
2
 
 
 
מקהלות ילדים
גב' נעמי טפלו
2
 
1
111
ד'14:00-16:00
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פרטיטורה 2
ד"ר רייכר-טמין ילנה
1
1
0.5
107
ג'14:00-15:00
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פרטיטורה 2
ד"ר רייכר-טמין ילנה
1
1
0.5
107
ג'16:00-17:00 ג'15:00-16:00
מוזיקה יהודית-שיטות מחקר
ד"ר קולנדר רחל
 
2
1
209
ב'10:00-12:00
תולדות המוזיקה המערבית 3
ד"ר איזקסון עטרה
4
 
2
109
ב'10:00-14:00
תולדות המוזיקה המערבית 4
ד"ר גרינברג יואל
 
4
2
111
ב'14:00-18:00
הידברות מוזיקלית: ערבים-יהודים
גב' אבו חמד שהד ד"ר גלבוע אבי
4
 
2
209
ד'14:00-18:00
הידברות מוזיקלית: ערבים-יהודים
גב' אבו חמד שהד ד"ר גלבוע אבי
4
 
2
209
ד'14:00-18:00
סוגיות בהוראת תולדות המוזיקה בבי"ס תיכוניים
ד"ר איזקסון עטרה
 
2
1
109
ד'14:00-16:00
47301-01
קונטרפונקט
 
2
 
1
112
ב'14:00-16:00
47301-02
קונטרפונקט
 
1
 
0.5
112
ב'16:00-17:00
מבחני האזנה - סמ' א'
ד"ר רייכר-טמין ילנה
2
 
 
 
 
מבחני האזנה - סמ' ב'
ד"ר רייכר-טמין ילנה
 
2
 
 
 
סמינריון חובה לתלמידי תואר ראשון
דר' עודד ארז
 
3
1.5
112
ג'15:00-18:00
סמינריון חובה לתלמידי תואר ראשון
פרופ' פריגישי יהודית
3
 
1.5
207
ב'10:00-13:00
נתוח יצירות
פרופ' אגמון איתן
3
 
1.5
111
ג'14:00-17:00
יסודות המוזיקה הערבית
מר כלף מוחמד מוסא
 
2
1
111
ד'16:00-18:00
סדנא מעשית למוזיקאים בקהילה
ד"ר יצחקי רז
 
2
1
110
ג'18:00-20:00
פיתוח קול
גב' בן-צבי אוה
2
2
0.5
111
ד'18:00-20:00 ב'18:00-20:00
תותחים רועמים ומוזות מזמרות: מוזיקה ומלחמה
ד"ר גרינברג יואל
 
3
1.5
109
ג'12:00-15:00
תולדות הג'ז
ד"ר יצחקי רז
2
 
1
110
ג'18:00-20:00
סדנא מעשית למוזיקאים בקהילה
ד"ר יצחקי רז
 
2
0.5
110
ג'18:00-20:00
גלגולו של ניגון: מוזיקה ומחול בחסידות וביצירה ביידיש לדורותיה
מר לוקין מיכאל
2
2
2
 יינתן בבניין אחר
ד' 18:00-20:00
פרויקטים מוזיקליים קהילתיים א'
ד"ר אבי גלבוע
 
2
1
111
ב'08:00-10:00
מתודיקה של הוראת התיפוף
מר כלף מוחמד מוסא
 
2
0.5
111
ד'18:00-20:00
אנסמבל קאמרי
ד"ר גרינברג יואל
2
2
0.5
109
ג'10:00-12:00
אנסמבל קאמרי - כללי
ד"ר גרינברג יואל
2
2
2
109
ג'10:00-12:00
אנסמבל קאמרי-כללי
ד"ר גרינברג יואל
2
 
1
109
ג'10:00-12:00
אנסמבל קאמרי-כללי
ד"ר גרינברג יואל
 
2
1
109
ג'10:00-12:00
אנסמבל קאמרי- בחירה
ד"ר גרינברג יואל
2
2
2
109
ג'10:00-12:00
תכנון וארגון מחקר במוזיקה (יסוד)
דר' עודד ארז
2
 
1
112
ג'14:00-16:00
ניתוח פרטיטורות בנות זמננו 1
פרופ' אוליברו בתיה
2
 
1
20
ה'10:00-12:00
סמינר קומפוזיציה 1
פרופ' לבינסון גדעון
 
3
1.5
 
ג'10:00-13:00
הרמוניה ופוליפוניה בני זמננו 1
פרופ' לבינסון גדעון
 
3
1.5
 
ה'10:00-13:00
זהות וחוויה יהודית במוזיקה ובספרות במאה ה19- וה20- (נושא)
פרופ' פריגישי יהודית
 
3
1.5
112
ב'17:00-20:00
מוזיקה פופולירית
דר' עודד ארז
 
2
1
112
ג'18:00-20:00
מוזיקה בקולנוע- נושא
דר' עודד ארז
2
 
1
111
ב'14:00-16:00
מוזיקה בקולנוע- תרגיל
דר' עודד ארז
2
 
1
111
ב'16:00-18:00
47762-01
תיזה לתואר שני
ד"ר גלבוע אבי
 
 
 
 
 
47763-01
בחינה לתואר שני מסלול ללא תיזה
ד"ר גלבוע אבי
 
 
 
 
 
47768-01
עבודה שוות ערך לתיזה
ד"ר גלבוע אבי
 
 
 
 
 
47769-01
עבודת דוקטור
ד"ר גלבוע אבי
 
 
 
 
 
מעבר לקול
ד"ר גלבוע אבי
0
2
0.5
209
ג'14:00-16:00
מוזיקה יהודית- סאונד ומנגינה בתפילה האשכנזית- נושא
פרופ' פריגישי יהודית
3
 
1.5
209
ג'18:00-21:00
יסודות המחקר המוסיקולוגי (יסוד)
פרופ' פריגישי יהודית
 
3
1.5
112
ג'09:00-12:00
סדנא מעשית בקוגניציה מוזיקלית
ד"ר כהן שי
 
2
1
19
ה'10:00-12:00
שפת MAX ויישומי מידי
ד"ר כהן שי
2
2
2
19
ה'12:00-14:00
אקוסטיקה ותורת הכלים
ד"ר כהן שי
2
 
1
19
ה'10:00-12:00
עבודת אולפן ויישומי אודיו
ד"ר כהן שי
2
2
2
19
ה'16:00-18:00
תכנות אודיו ויזואלי
ד"ר כהן שי
2
2
2
19
ה'18:00-20:00
קומפוזיציה בעידן הפוסט דיגיטלי
ד"ר כהן שי
2
2
2
19
ה'14:00-16:00
המוזיקה של שופן-נושא
פרופ' אגמון איתן
 
3
1.5
111
ג'14:00-17:00
כתיבה אקדמית
דר' עודד ארז
 
2
1
 
 
קולקוויום 2
ד"ר גלבוע אבי
1
0
0.5
109
ג'16:00-17:00
קולקוויום - חלק ב'
ד"ר גלבוע אבי
0
1
0.5
109
ג'16:00-17:00
שילוב תנועה בטיפול במוזיקה
גב' ליבק גלית
2
 
0.5
201
ג'14:00-16:00
השיר ככלי טיפולי
ד"ר גלבוע אבי
 
2
0.5
201
ג'12:00-14:00
הדרכת הרכבים
ד"ר יצחקי רז
2
 
0.5
110
ג'16:00-18:00
אלתור - פיתוח היצירתיות והמשחקיות במוזיקה
פרופ' אוליברו בתיה
2
 
1
207
ג'14:00-16:00
השיר ככלי טיפולי
ד"ר גלבוע אבי
 
2
1
201
ג'12:00-14:00
הגוף ככלי
גב' עופרי אסתר
2
2
2
201
ג'16:00-18:00
פרקטיקום שנה ב'
ד"ר דסה אילת
2
2
1
201
ב'10:00-12:00
הדרכה בקבוצות קטנות
ד"ר גלבוע אבי
1
1
0.5
203
ב'18:00-19:00
הדרכה בקבוצות קטנות
ד"ר יהודה נחמה
1
1
0.5
207
ב'18:00-19:00
קבוצת תרפיה במוזיקה- שנה ב'
ד"ר יאיר מאיה
2
2
1
203
ב'16:00-18:00
עבודה מעשית שנה ב'
ד"ר דסה אילת
2
2
2
 
 
סמינר לתיאורי מקרה
ד"ר דסה אילת
 
2
1
201
ב'12:00-14:00
סמינריון מחקר איכותני
ד"ר גלבוע אבי
2
 
1
201
ג'10:00-12:00
תורת הראיון הטיפולי
דר' רות רוזן  צבי
 
2
1
209
ג'12:00-14:00
גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה
פרופ' בודנר אהוד
2
 
1
201
ב'14:00-16:00
תהליכים קבוצתיים בתרפיה במוזיקה
ד"ר בן סימון משה
 
4
2
209
ג'16:00-20:00
הדרכת הורים
עציוני אהובה
 
2
1
209
ג'10:00-12:00
גישות בטיפול בזקנים
פרופ' בודנר אהוד
 
2
1
201
ב'14:00-16:00
טיפול במוזיקה בפגיעות נוירולוגיות
ד"ר דסה אילת
 
2
1
201
ג'14:00-16:00
שיטות מחקר בתרפיה במוזיקה- מתקדם
ד"ר גלבוע אבי
2
 
0.5
201
ג'18:00-20:00
סמינריון מחקר איכותני
ד"ר גלבוע אבי
2
 
1
201
ג'10:00-12:00
הדרכת הורים
עציוני אהובה
 
2
1
209
ג'10:00-12:00
תורת הראיון הטיפולי
דר' רות רוזן  צבי
 
2
1
209
ג'12:00-14:00
הפסיכולוגיה של המוזיקה
ד"ר דסה אילת
2
 
1
201
ב'12:00-14:00