חדש בספריה

Naxos Online Music Library

(הוראות התחברות גם בדף מעבדת המחשבים של המחלקה למוזיקה)

 

ספרים חדשים - 2021

ספרים חדשים

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Prokofiev : from Russia to the West, 1891-1935 / David Nice (New Haven: Yale University Press, 2003)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Jews and jazz : improvising ethnicity / Charles Hersch (New York, NY: Routledge, 2017)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

A season of singing : creating feminist Jewish music in the United States / Sarah M. Ross (Waltham, Massachusetts : Brandeis University Press, 2016)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Writing on water : the sounds of Jewish prayer / Judit Niran Frigyesi (New York: Central European University Press, 2018)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Emotions in Jewish music : personal and scholarly reflections / edited by Jonathan L. Friedmann (Lanham, Maryland: University Press of America, 2012)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Using voice and theatre in therapy : the practical application of voice movement therapy / Paul Newham (London: Jessica Kingsley Publishers, 2000)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Franz Schubert : the complete songs / Graham Johnson ; translations of the song texts by Richard Wigmore (New Haven : Yale University Press, 2014)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Musical modernism in the twentieth century : between continuation, innovation and change of phonosystem / Maciej Gołab (Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2015)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Rethinking J.S. Bach’s the Art of fugue / Anatoly P. Milka ; translated from the Russian by Marina Ritzarev ; edited by Esti Sheinberg (London: Routledge, 2017)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Music as message : an introduction to musical semantics / Constantin Floros ; translated by Ernest Bernhardt-Kabisch (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Richard and Adolf : did Richard Wagner incite Adolf Hitler to commit the Holocaust? / Christopher Nicholson (Jerusalem: Gefen, 2007)

תיאור הפריט עי" המו"ל

קישור לקטלוג

Essays on Benjamin Britten from a centenary symposium / David Forrest (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Brahms and his poets : a handbook / Natasha Loges (Woodbridge: The Boydell Press, 2017)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

The sonatas of Henry Purcell : rhetoric and reversal / Alon Schab (Rochester, NY: University of Rochester Press, 2018)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Pyotr Ilyich Tchaikovsky : a critical biography / Constantin Floros (Bern: Peter Lang, 2018)

תיאור הפריט ע"י המ"ול

קישור לקטלוג

Benjamin Britten studies : essays on an inexplicit art / edited by Vicki P Stroeher, Justin Vickers (Woodbridge, Suffolk, UK: Boydell Press, 2017)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Scott Joplin and the age of ragtime / Ray Argyle (Jefferson, N.C. : McFarland & Company Creation Date, 2009)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Brahms and Bruckner as artistic antipodes : studies in musical semantics / Constantin Floros ; translated by Ernest Bernhardt-Kabisch (Frankfurt am Main: PL Academic Research , 2015)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

The Cambridge history of medieval music / edited by Mark Everist and Thomas Forrest Kelly (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2018)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Thomas Tallis / John Harley (Farnham, Surrey, UK: Ashgate, 2015)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Composition and improvisation resources for music therapists / edited by Colin Andrew Lee, Aimee Berends, and Sara Pun (Dallas, TX: Barcelona Publishers, 2015)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Meyerbeer and Grand opéra from the July monarchy to the present / edited by Mark Everist (Turnhout: Brepols, 2016)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Pietro Antonio Locatelli : a modern artist in the Baroque era / Fulvia Morabito ; English translation by Warwick Lister. (Turnhout: Brepols, 2018)

ספרים אלקטרוניים

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

The music of being : music therapy, Winnicot and the school of object relations / Alison Levinge (London :Jessica Kingsley Publishers, 2015)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Flute, accordion or clarinet? : using the characteristics of our instruments in music therapy / edited by Amelia Oldfield, Jo Tomlinson and Dawn Loombe ; foreword by Sarah Rodgers (London: Jessica Kingsley Publishers, 2015)

תיאור הפריט

קישור לקטלוג

Rhythm to recovery : a practical guide to using percussion, voice and music for social and emotional development / Simon Faulkner ; foreword by James Oshinsky (London: Jessica Kingsley Publishers, 2017)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Forms of reflexivity in music therapy : an anthology / Kenneth E. Bruscia (Dallas, TX: Barcelona Publishers, 2015)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Functional voice skills for music therapists / Elizabeth Schwartz, Sharon R. Boyle and Rebecca Engen (Dallas, TX: Barcelona Publishers, 2018)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Introduction to music therapy practice / Annie Heiderscheit, Nancy Jackson (Dallas, TX : Barcelona Publishers, 2018)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Music technology in therapeutic and health settings / edited by Wendy Magee ; foreword by Dr David W. Ramsey (London: Jessica Kingsley Publishers, 2014)

תיאור הפריט

קישור לקטלוג

Eurhythmics for autism and other neurophysiologic diagnoses : a sensorimotor music-based treatment approach / Dorita S. Berger ; foreword by Stephen M. Shore (London: Jessica Kingsley Publishers, 2016)

תיאור הפריט

קישור לקטלוג

Kids, music 'n' autism : bringing out the music in your child / Dorita S. Berger (London: Jessica Kingsley Publishers, 2017)

תיאור הפריט

קישור לקטלוג

The clinician's guide to forensic music therapy : treatment manuals for group cognitive analytic music therapy (G-CAMT) and music therapy anger management (MTAM) / Stella Compton-Dickinson and Laurien Hakvoort (London: Jessica Kingsley Publishers, 2017)

תיאור הפריט

קישור לקטלוג

Collaborations within and between dramatherapy and music therapy : experiences, challenges and opportunities in clinical and training contexts / edited by Amelia Oldfield and Mandy Carr ; foreword by Rebecca Applin Warner (London: Jessica Kingsley Publishers, 2018)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Music therapy assessment : theory, research and application / edited by Stine Lindahl Jacobsen, Eric G. Waldon and Gustavo Gattino ; foreword by Barbara L. Wheeler (London, UK: Jessica Kingsley Publishers, 2018)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Early Childhood Music Therapy and Autism Spectrum Disorder : supporting Children and Their Families / edited by Petra Kern and Marcia Humpal (London: Jessica Kingsley Publishers, 2019)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Music therapy for multisensory and body awareness in children and adults with severe to profound multiple disabilities : the Musense Program / Roberta S. Adler, Olga V. Samsonova-Jellison ; foreword by William Cable (London: Jessica Kingsley Publishers, 2017)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Masque and opera in England, 1656-1688 / Andrew R. Walkling (Abingdon: Routledge, 2017)

תיאור הפריט

קישור לקטלוג

Consuming music : individuals, institutions, communities, 1730-1830 / edited by Emily H. Green and Catherine Mayes (Rochester, NY: University of Rochester Press, 2017)

תיאור הפריט ע"י המו"ל

קישור לקטלוג

Music and public health : a Nordic perspective / Lars Ole Bonde, Töres Theorell, editors (Cham, Switzerland: Springer, 2018)