תכניות לימודים להלחנה ממוחשבת בבתי-ספר: חקר מרובה מקרים

סטודנט/ית
אילון אבירם
שנה
2018
תואר
PhD
תקציר
2018
תכניות לימודים להלחנה ממוחשבת בבתי-ספר: חקר מרובה מקרים
חינוך מוזיקלי
PH.D.
אילון אבירם
ד"ר אבי גלבוע
ד"ר עטרה איזקסון
 

תאריך עדכון אחרון : 23/09/2019