תואר שני בחינוך מוזיקלי

להרשמה

תואר שני בחינוך מוזיקלי

תואר שני בחינוך מוזיקלי נסמך על מסלולי תואר שני במוזיקה/ טכנולוגיות מוזיקליות. לאחר אישור ראשי המגמות הרלוונטיות וראיון עם ראש המגמה לחינוך מוזיקלי ניתן ללמוד תואר שני במוזיקולוגיה / טכנולוגיות ולכתוב תזה בחינוך מוזיקלי (היקף התואר 18 נ"ז).

לפרטים נוספים יש לפנות לד"ר עטרה איזקסון