פרופ' אשר בן-יוחנן, פרופ' אמריטוס

פרופ'
אשר בן יוחנן

קורות חיים

הלך לעולמו ב-3.8.2015

חייו ועבודותיו:

https://he.wikipedia.org/wiki

מיצירותיו:
"מזמור לירושלים", טקסט - מתוך ספר ישעיהו ותהילים.
מקהלות "קול-ישראל" מירושלים ומתל-אביב. מנצח: איתן לוסטיג
 

 

פירסומים

הלך לעולמו ב-3.8.2015

לגבי חייו ועבודותיו:

https://he.wikipedia.org/wiki