כנס "מי אני? שיר ישראלי!"

  

 

"מי אני? שיר ישראלי!" לדורותיו: הקלטות חיות של מבחר הכנסים ומופעים