כנסי "מי אני? שיר ישראלי!"

  

 

"מי אני? שיר ישראלי!" לדורותיו: הקלטות חיות של מבחר הכנסים ומופעים

כנס 18 , 2022 מי אני? - שיר ישראלי! - 2021 - כנס מס' 18 - לתוכנית הכנס
כנס 17 , 2021 מי אני? - שיר ישראלי! - 2021 - כנס מס' 17 - לתוכנית הכנס 
 כנס , 2020
כנס 16, 2019
כנס 15, 2018
כנס 14, 2017
כנס 13, 2016
מי אני? - שיר ישראלי! - 2016, כנס מס' 13 - לתוכנית הכנס 
כנס 12, 2015
מי אני? - שיר ישראלי! - 2015' כנס מס' 12 - לתוכנית הכנס 
כנס 11, 2014
כנס 10, 2013
כנס 9, 2012
כנס 8, 2011
כנס 7, 2010 מי אני? - שיר ישראלי! - 2010, כנס מס' 7   - לתוכנית הכנס 
כנס 6, 2009 מי אני? - שיר ישראלי! - 2009, כנס מס' 6   - לתוכנית הכנס 
כנס 5, 2008 מי אני? - שיר ישראלי! - 2008, כנס מס' 5   - לתוכנית הכנס 
כנס 4, 2007 מי אני? - שיר ישראלי! - 2007, כנס מס' 4   - לתוכנית הכנס 
כנס 3, 2006 מי אני? - שיר ישראלי! - 2006, כנס מס' 3   - לתוכנית הכנס 
כנס 2, 2005 מי אני? - שיר ישראלי! - 2005, כנס מס' 2   - לתוכנית הכנס 
כנס 1, 2004 מי אני? - שיר ישראלי! - 2004, כנס מס' 1   - לתוכנית הכנס