כנסי מי אני? שיר ישראלי!

  

 

"מי אני? שיר ישראלי!" לדורותיו: הקלטות חיות של מבחר הכנסים ומופעים

כנס 18 , 2022 מי אני? - שיר ישראלי! - 2021 - כנס מס' 18 - לתוכנית הכנס
כנס 17 , 2021 מי אני? - שיר ישראלי! - 2021 - כנס מס' 17 - לתוכנית הכנס 

 כנס , 2020

בוטל עקב משבר נגיף הקורונה

כנס 16, 2019

מי אני? - שיר ישראלי! - 2019, כנס מס' 16 - לתוכנית הכנס 

כנס 15, 2018

מי אני? - שיר ישראלי! - 2018, כנס מס' 15 - לתוכנית הכנס 

כנס 14, 2017

מי אני? - שיר ישראלי! - 2017, כנס מס' 14 - לתוכנית הכנס 

כנס 13, 2016

מי אני? - שיר ישראלי! - 2016, כנס מס' 13 - לתוכנית הכנס 

כנס 12, 2015

מי אני? - שיר ישראלי! - 2015' כנס מס' 12 - לתוכנית הכנס 

כנס 11, 2014

מי אני? - שיר ישראלי! - 2014, כנס מס' 11 - לתוכנית הכנס 

כנס 10, 2013

מי אני? - שיר ישראלי! - 2013, כנס מס' 10 - לתוכנית הכנס 

כנס 9, 2012

מי אני? - שיר ישראלי! - 2012, כנס מס' 9   - לתוכנית הכנס 

כנס 8, 2011

מי אני? - שיר ישראלי! - 2011, כנס מס' 8   - לתוכנית הכנס 

כנס 7, 2010 מי אני? - שיר ישראלי! - 2010, כנס מס' 7   - לתוכנית הכנס 
כנס 6, 2009 מי אני? - שיר ישראלי! - 2009, כנס מס' 6   - לתוכנית הכנס 
כנס 5, 2008 מי אני? - שיר ישראלי! - 2008, כנס מס' 5   - לתוכנית הכנס 
כנס 4, 2007 מי אני? - שיר ישראלי! - 2007, כנס מס' 4   - לתוכנית הכנס 
כנס 3, 2006 מי אני? - שיר ישראלי! - 2006, כנס מס' 3   - לתוכנית הכנס 
כנס 2, 2005 מי אני? - שיר ישראלי! - 2005, כנס מס' 2   - לתוכנית הכנס 
כנס 1, 2004 מי אני? - שיר ישראלי! - 2004, כנס מס' 1   - לתוכנית הכנס